Woest! is de proeftuin voor onderwijsvernieuwing voor cultuuraanbieders jongeren en scholen!

Festival Woest: 28 mei t/m 1 juni 2018 Zwolle

 

Why Woest!

 Team Woest maakt zich hard voor onderwijsvernieuwing. Wij dromen van een kind dat naar school gaat en leert een leven lang nieuwsgierig te zijn. Wij dromen van een kind dat open durft te staan voor vragen over de wereld om zich heen. Wij hebben de overtuiging dat door cultuureducatie het optimale klimaat wordt geschapen om optimaal tot leren te komen. Kunst- en cultuurvakken bieden kinderen de ideale context om kwetsbaarheid te tonen, uit te zoeken wie ze zijn, hun talenten te ontplooien en zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Wij geloven dat wanneer alle kleine golven samenkomen, we een grote stap kunnen maken. 

Over 5 jaar behoort de regio Zwolle tot de top van Nederland op het gebied van onderwijsvernieuwing waarbij cultuureducatie een integraal onderdeel vormt van het curriculum.

Lees meer over het Why, How en What van WOEST!